RTV 072

Nieuws | Radio en TV

IJmonders brengen luchtkwaliteit in kaart

Hollandse luchten, met hun karakteristieke wolkenformaties, waren lange tijd het domein van schilders als Jacob van Ruysdael en generaties kunstenaars na hem. Sinds afgelopen zomer staat ‘Hollandse Luchten’ voor het gelijknamige platform van inwoners van de IJmond. Daar meten ze een jaar lang zelf de kwaliteit van de lucht in hun woonomgeving.

Na de nodige voorbereiding, en het werven van belangstellenden, zijn de metingen in juli van start gegaan. In de IJmond komen, verdeeld over inwoners van meerdere gemeenten, uiteindelijk 150 sensoren te staan. Tel je daar de sensoren bij op die dit najaar nog in Zaanstad en Amsterdam-Noord worden geplaatst, dan brengt dat het totaal op 200. Gemeten wordt de aanwezigheid van fijnstof, stikstofdioxide en ozon. Waar in de IJmond vooral fijnstof van belang is, vanwege de uitstoot van Tata Steel, is dat in Zaanstad en Amsterdam-Noord met name stikstofdioxide, veroorzaakt door verkeer.

Wat de sensoren registreren, is zichtbaar op een kaart voor iedereen die over internet beschikt (werkt niet in Internet Explorer). Ook voor geïnteresseerden die zelf niet meedoen aan dit project. Iedere meter heeft een eigen nummer, zodat deelnemers de prestaties van ‘hun’ sensor kunnen volgen. De kaart toont ook de gegevens van het officiële, landelijke luchtmeetnet van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er wordt minimaal voor de duur van 1 jaar gemeten. Eind 2019 worden de tot dan toe verkregen gegevens aan een eerste analyse onderworpen.

Zeezout
De gegevens van de 200 extra sensoren, bovenop de metingen van het officiële luchtmeetnet, moeten een gedetailleerd beeld opleveren. Gecombineerd met andere gegevens, bijvoorbeeld over windrichting, kun je dan zien waar bepaalde vervuiling vandaan komt. Of nagaan wat er precies aan de hand zou kunnen zijn. Want aan zee kan westenwind in combinatie met zeezout de sensor ook laten uitslaan. Of de waardes van 1 meetstation zijn hoger dan die van andere, vanwege een stationair draaiende automotor in de nabijheid. Of er zijn in dezelfde periode in andere delen van het land ook hogere waardes gemeten: dan weet je dat die verontreiniging niet specifiek voor de IJmond is.

Experiment

Behalve de inwoners, de provincie Noord-Holland en meerdere gemeenten, doen aan het project ook Tata Steel, Havenbedrijf Amsterdam, het RIVM en de organisatie Waag mee. Zij brengen allemaal hun expertise in. Voor alle deelnemers en de provincie is ‘Hollandse Luchten’ ook een experiment, bedoeld om van te leren.